...

Jaki podatek w Niemczech zobaczysz co miesiąc na swoim Lohnabrechnung?

Na pasku wypłaty (die Lohnabrechnung / Entgeltabrechnung) co miesiąc widzisz, że jakiś podatek w Niemczech jest stale i automatycznie odciągany z twojej wypłaty brutto. Często, w natłoku różnych liczb i nazw, tracimy zainteresowanie tym, za co i ile dokładnie płacimy. Nic dziwnego – najważniejsza jest w końcu kwota, którą dostajemy w przelewie na konto. Mimo to omówię w tym artykule, jakie podatki są pobierane z pensji w Niemczech. W końcu każdy powinien być świadom rodzajów oraz wielkości podatków, jakie co miesiąc odprowadza.

Podatek dochodowy (das Einkommensteuer) oraz podatek od wynagrodzenia (das Lohnsteuer)

Najważniejszym podatkiem, który muszą płacić pracownicy w Niemczech, jest podatek dochodowy (das Einkommensteuer). Jest to właśnie ten słynny podatek, z którego możesz się rokrocznie rozliczać, składając deklarację podatkową (die Steuererklärung). W Niemczech system podatkowy jest progresywny, co oznacza, że im wyższe zarobki, tym wyższa stawka podatku dochodowego. Podatek dochodowy pobierany jest w formie zaliczek, jakimi jest podatek od wynagrodzenia (das Lohnsteuer) i to właśnie te „zaliczki” widzisz na swoim pasku wypłaty (die Lohnabrechnung / Entgeltabrechnung). Wysokość tego podatku jest ściśle powiązana z klasą podatkową, jaką aktualnie posiadasz. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Klasy podatkowe w Niemczech, jak je zmienić?

Składki na ubezpieczenia społeczne:
ubezpieczenie zdrowotne (die Krankenversicherung),
ubezpieczenie emerytalne (die Rentenversicherung),
ubezpieczenie od bezrobocia (die Arbeitslosenversicherung)

Kolejnymi podatkami (czy jak kto woli składkami) są te odciągane na ubezpieczenie społeczne (die Sozialversicherung). W Niemczech obowiązkowe ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenie zdrowotne (die Krankenversicherung), ubezpieczenie emerytalne (die Rentenversicherung) i ubezpieczenie bezrobocia (die Arbeitslosenversicherung). Składki na ubezpieczenie społeczne są pobierane zarówno od pracownika, jak i pracodawcy. Wysokość składek zależy od wysokości wynagrodzenia brutto.

Podatek kościelny (die Kirchensteuer)

Die Kirchensteuer to podatek kościelny, który pobierany jest w Niemczech od osób wyznania katolickiego lub ewangelickiego. Wysokość Kirchensteuer wynosi zazwyczaj 8 lub 9% (w zależności od Landu) od kwoty podatku dochodowego. Osoby, które nie chcą płacić tego podatku, muszą formalnie wystąpić z Kościoła i wypisać się z odpowiedniej parafii.

Ubezpieczenie pielęgnacyjne (die Pflegeversicherung)

Die Pflegeversicherung to niemieckie ubezpieczenie pielęgnacyjne, które zapewnia finansowe wsparcie osobom zależnym od pomocy innych w codziennych czynnościach życiowych. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe i pobierane jest w formie składek od wynagrodzenia. Wysokość składek na Pflegeversicherung jest zależna od wysokości wynagrodzenia oraz wieku ubezpieczonej osoby, a świadczenia są dostępne zarówno w placówkach opiekuńczych, jak i w domach opieki. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona staje się zależna od pomocy innych w codziennych czynnościach, ubezpieczenie to pokrywa koszty związane z opieką, leczeniem, rehabilitacją i innymi usługami pielęgnacyjnymi.

Podatek w Niemczech – podsumowanie

Wszystkie wymienione wyżej podatki są składnikami odprowadzanymi od wynagrodzenia brutto. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. System podatkowy w Niemczech jest progresywny, co oznacza, że im wyższe zarobki, tym wyższa stawka podatku dochodowego. Warto moim zdaniem regularnie sprawdzać swój Entgeltabrechnung, czyli rozliczenie wynagrodzenia, aby upewnić się, że podatki i składki zostały pobrane we właściwej wysokości.

Podatki w Niemczech to zdecydowanie temat, który wymaga dokładnego zrozumienia. Dlatego też warto czasem korzystać z pomocy specjalistów, takich jak doradca podatkowy (der Steuerberater), który w przypadku niejasności pomoże Ci zrozumieć skomplikowany system podatkowy w Niemczech, a czasami po prostu oszczędzić twoje pieniądze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.