...

Jak wziąć ślub cywilny w Niemczech?

Czy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej może wziąć ślub cywilny w Niemczech? Oczywiście, że tak! W zasadzie jest to całkiem łatwe, wymaga jednak uzyskania odpowiednich dokumentów, a zatem udania się po nie do odpowiednich urzędów. Poniżej przedstawiam szczegółowy poradnik na temat ślubu cywilnego (standesamtliche Trauung). W tym artykule zapoznam Cię w pierwszej kolejności z listą niezbędnych do tego przedsięwzięcia dokumentów. Następnie opiszę, gdzie z tymi dokumentami należy się udać oraz na co zwrócić uwagę, w trakcie ich uzyskiwania. Zapraszam do lektury!

Dokumenty potrzebne, aby wziąć ślub cywilny w Niemczech:

Dokument tożsamości (der Identitätsnachweis)

Aby zawrzeć małżeństwo w Niemczech, konieczne jest posiadanie ważnego dowodu osobistego (der Personalausweis) lub paszportu (der Reisepaß).

Akt urodzenia (die Geburtsurkunde)

Każdy narzeczony musi przedstawić odpis skrócony aktu urodzenia. Dokument ten zawiera informacje o dacie urodzenia, imieniu oraz nazwisku, a także o danych osobowych rodziców. W Polsce odpis aktu urodzenia uzyskać można w urzędzie stanu cywilnego osobiście, listownie bądź przez internet. Gorąco polecam tę ostatnią możliwość. Z pomocą profilu zaufanego można zamówić taki dokument w całkiem prosty sposób i przyjdzie on do nas pocztą (również na adres w Niemczech). Ostatnią możliwością jest też zdobycie tego dokumentu w Konsulacie RP. Tej opcji jednak nie polecam z powodu przeważnie długiego czasu oczekiwania na termin w konsulacie i wysokich opłat za wydanie dokumentów. Niezależnie od tego, gdzie zdobędziemy skrócony odpis aktu urodzenia, ważne, aby pamiętać o kluczowej kwestii: uzyskaj go w formie wielojęzycznej! Dzięki temu będziesz mógł go bez tłumaczenia przedłożyć urzędnikowi w niemieckim urzędzie.

Dokument potwierdzający prawo do zawarcia małżeństwa (das Ehefähigkeitszeugnis)

Jest to zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, które można uzyskać w polskim urzędzie stanu cywilnego. Jednak w przeciwieństwie do odpisu aktu urodzenia – musimy się po nie udać osobiście do urzędu w Polsce lub do konsulatu. Das Ehefähigkeitszeugnis wydaje się na obie osoby zainteresowane. Nie trzeba go mieć osobno dla każdej ze stron. W urzędzie należy poprosić o dokument w języku niemieckim.

Zaświadczenia o zameldowaniu w Niemczech w formie rozszerzonej (die Meldebescheinigung)

Chodzi tu o bardziej szczegółową wersję dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania. Zdobyć go można w ratuszu lub innym urzędzie, właściwym dla danego miejsca zamieszkania. Odbierając go warto zaznaczyć, że jest on potrzebny do przedłożenia w Standesamt, aby uniknąć wydania go w niewłaściwej, skróconej formie. Jednak tutaj warto załączyć jedną adnotację – jest też możliwe, że urząd stanu cywilnego znajduje się w tym samym budynku co ratusz. W takim wypadku urzędnicy często pobierają ten dokument sami i nie wymagają, aby im go dostarczyć.

Opcjonalny aktu rozwodu lub śmierci poprzedniego małżonka wraz z tłumaczeniem

W przypadku, gdy jedna lub obie ze stron ma już za sobą rozwód, lub śmierć poprzedniego małżonka, wymagane są także kopia aktu rozwodu lub śmierci poprzedniego małżonka. Dokument wymagany jest wraz z tłumaczeniem na język niemiecki.

Tłumaczenia dokumentów

Jeśli którykolwiek z wymaganych dokumentów został wydany tylko w języku polskim, konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentu wykonanego przez tłumacza przysięgłego na terenie Niemiec. Tłumaczenia z Polski nie są niestety respektowane.

Co zrobić, gdy mam już wszystkie dokumenty?

Po skompletowaniu dokumentów przyszli małżonkowie muszą się z nimi osobiście udać do urzędu stanu cywilnego na terenie Niemiec (das Standesamt). Jest to oczywiście wizyta w celu złożeniu wniosku o udzielenie ślubu. Na niej dojdzie do przedłożenia i sprawdzenia wymaganych dokumentów (a także uiszczenia opłaty za ceremonię ślubną). Jeśli brakuje Ci jakichś zaświadczeń, poproszą Cię o dostarczenie ich później (np. przez e-mail). Natomiast, jeżeli mamy wszystko, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wziąć ślub cywilny w Niemczech! Wyznaczymy wtedy wraz z urzędnikiem datę i godzinę naszej ceremonii ślubnej. W dniu ślubu narzeczeni muszą być obecni osobiście. Co ciekawe niemieckie urzędy stanu cywilnego nie wymagają obecności świadków w trakcie ceremonii.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zmian w klasie podatkowej po zawarciu małżeństwa, zapraszam do zapoznania się z artykułem dotyczącym formalności podatkowych po ślubie w Niemczech.

Życzę powodzenia w organizacji waszej ceremonii ślubnej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.