Loading...

Regulamin - Warunki korzystania z serwisu

ads+ads_label

Zasady korzystania z Serwisu & Polityka Prywatności Serwisu - wniemczech.info


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego -Portal dla Polaków w Niemczech - wniemczech.info, prowadzonego przez Właściciela pod adresem wwww.wniemczech.info. Właścicielem serwisu jest osoba prywatna Rafał K. właściciel serwera na którym znajduje się serwis wniemczech.info. Kontakt z Właścicielem można uzyskać: korzystając z Automatycznego Centrum Pomocy i Obsługi Serwisu


Bezwzględne Zasady korzystania z Serwisu internetowego - wniemczech.info


1.Zasady Ogólne:
- Serwis wniemczech.info jest bezpłatnym portalem dla Polaków w Niemczech.
- Z serwisu wniemczech.info korzystać mogą wyłącznie osoby które ukończyły 18 lat.
- Wszyscy Użytkownicy, którzy mają zamiar korzystać z serwisu wniemczech.info muszą zapoznać się z jego regulaminem i polityką prywatności.
- Zabrania się kategorycznie wszelkich działań na szkodę serwisu wniemczech.info.
2. Rejestracja i dodawanie Ogłoszeń w serwisie wniemczech.info.
- Przed zarejestrowaniem się w serwisie koniecznie zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności serwisu wniemczech.info.
- W przypadku nie akceptacji regulaminu opuść seris wniemczech.info.
- Dodając ogłoszenie zgadzasz się na publiczne wyświetlanie podanych w nim danych.
- Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje ogłoszenie w panelu użytkownika, po wcześniejszym zalogowaniu się z użyciem podanych danych podczas rejetracji.
- Zabrania się dodawania w ogłoszeniu następujących treści:
-treści obraźliwe,
-treści propagujące nienawiść do innyh osób, instytucji, rzeczy,
-treści pornograficznych,
-treści związanych z jakąkolwiek religią,
-treści politycznych,
-treści które mogłyby obciążyć pracę serwera wniemczech.info,
-treści zawierających dane personalne, dane z dokumentów, kont bankowych itp.,
- W przypadku wykrycia ogłoszenia z niedozwoloną treścia, każdy użytkownik może zgłosić te ogłoszenie do moderacji administratora,
3.Zawieranie transakcji przez użytkowików: 
- Właściciel serwisu w żaden sposób nie pośredniczy transakcjom zawieranym przez użytkoników wniemczech.info,
- Właściciel nie jest i nie będzie w posiadaniu żadnych informacji o trasakcjach przeprowadzanych przez użytkowików,
- Właściciel serwisu w żaden sposób nie odpowiada za szkody powstałe przy przeprowadzaniu transakcji przez użytkowników,
- Wszelkie powstałe roszczenia muszą być rostrzygane pomiędzy użytkownikami,
- Kontakt między użytkowikami odbywa się za pośrednictwem poczty email,
- Właściciel serwisu nie przechowuje i nie ma dostępu do wiadonmości wysyłanych przez użytkowników, nie są one zapisywane na serwerze,
- Właściciel nie pobiera żadnych opłat za dodanie, ani za przeprowadzane transakcje,
- Korzystanie z serwisu wniemczech.info jest bezpłatne,
- Właściciel serwisu wniemczech.info nie odpowiada za przeprowadzone przez użytkowników tansakcje kupna, sprzedaży i licytacji przedmiotów.
- Podane przez użytkownika dane do przelewu bankowego lub przelewu PayPal nie są zaszyfrowane protokołem https. Administrator serwisu nie udostępnia tych danych osobom postronnym i nie zapoznaje się z nimi.
4.Podsumowanie:
- Wszelkie działania użytkowików w serwisie wniemczech.info są świadome, 
- Właściciel serwisu wniemczech.info nie ponosi żadnej odpowiedępnialności za czyny użytkowników,
- Właściciel serwisu może usunąć z serwera dowolne gołoszenia, lub całą zawartość strony, nie informując użytkowników przy tym,
- Właściciel serwisu nie udostępnia żadnych danych osobom postronnym,
- Właściciel serwisu jest jedynym właścicielem kodu źródłowego serwisu, zakaz kopiowania i udostępniania wszelakiej treści z serwisu wniemczech.info,
- Użytkownicy którzy nie wywiązują się z przeprowadzonych między innymi użytkownikami tranzakcji będą usuwani ze społeczności bez ostrzeżenia.