Loading...

News

ads+ads_label

Zwolnienie lekarskie na dziecko w Niemczech


     Każdemu ubezpieczonemu przysługuje prawo otrzymania zwolnienia lekarskiego na dziecko - Ärztliche bescheinigung für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes. Wypełniony druk musimy jak najszybciej wysłać do naszej Kasy Chorych. Kopię tegu druku trzeba również przedstawić pracodawcy. Na obu rodziców przysługują maksymalnie 25 dni zwolnienia w roku. Wynagrodzenie jest wypłacane przez Krankenkasse na nasze konto. Średni czas oczekiwania na wypłatę to 1-2 tygodnie. W tym czasie Kasa Chorych kontaktuje się z pracodawcą w celu otrzymania informacji o naszych dochodach.


Zwolnienie lekarskie na dziecko po Polsku – pobierz druk z tłumaczeniem. Ärztliche bescheinigung für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes po polsku - pobierz

11-04-2016 12:19:41 ·