Loading...

News

ads+ads_label

Zwolnienia z opłaty abonamentu radiowo telewizyjnego w Niemczech (Rundfunk)

Wszystkie zameldowane w Niemczech osoby zobowiązane są do płacenia abonamentu radiowo – telewizyjnego w wysokości 17,50 EUR miesięcznie.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że są przewidziane również zwolnienia z obowiązku uiszczania tej opłaty.

O zwolnienie z płacenia abonamentu mogą się ubiegać osoby:

  • Które zarabiają niewiele: a przykład osoby będące na zasiłku socjalnym, pobierające Hartz IV, oczekujące na przyznanie azylu w Niemczech.

  • Uczące się: Studenci, uczniowie szkół zawodowych, uczniowie pobierający Ausbildungsgeld, nie mieszkający z rodzicami.

  • Zwolnieni z abonamentu są również osoby niewidome, głuchonieme, osoby u których orzeczono stopień niepełnosprawności.

Aby zostać zwolnionym z opłacania abonamentu, należy wypełnić i wysłać formularz dostępny online: Formularz Online

21-05-2017 18:23:53 ·