Loading...

News

ads+ads_label


Umweltzone - już niebawem niebieska plakietka


     Niemiecki minister środowiska chce wprowadzić nową strefę – Umwelt Zone w miastach. Dotychczas strefy te są oznaczane odpowiednimi znakami drogowymi i wjazd do nich nie jest możliwy, jeśli auto nie spełnia wymogów ochrony środowiska, i nie posiada odpowiedniej plakietki.

Unia Europejska naciska na ograniczanie emisji spalin i zanieczyszczenia powietrza w miastach.              Planowane jest oznaczenie nowej strefy kolorem niebieskim.

Za wjazd do strefy – Umwelt Zone bez odpowedniej plakietki narażamy się na wykroczenie, karane mandatem w kwocie 80 Euro. 


Czy uważasz, że zaostrzanie wymogów emisji spalin jest potrzebne? Dołącz do dyskusji na forum

09-04-2016 10:57:44 ·