Loading...

News

ads+ads_label
Zmiana rozliczeń czasu pracy

Większości z nas czas pracy kojarzy się przeważnie z ośmioma godzinami spędzanymi w biurze. Jednak w obecnych czasach coraz częściej zauważa się trend tzw. „elastycznego czasu pracy”. Jest to widocznie przede wszystkim w przedsiębiorstwach gdzie pracuje się głównie z klientami. Pracownicy często mają do wykonania konkretne zadania lub projekty, które zajmują więcej niż przepisowe 8h w ciągu dnia. Kwestia rozliczania nadgodzin jest wtedy regulowana bezpośrednio z pracodawcą.

Dlatego Prezydent Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Organizacji Pracodawców (BDA) – Ingo Kramer wyszedł z propozycją tygodniowego rozliczania czasu pracy zmiast dziennego. Kieruje się on statystykami, które sugerują, że nawet 2/3 zatrudnionych osób nie pracuje regularnie 8h dziennie lub ma „cyfrowe” stanowiska.

Obecnie prawie każdy z nas ma dostęp do Internetu, a co za tym idzie mamy dostęp do informacji z kraju i ze świata po kliknięciu kilku przycisków. Powszechny dostęp do urządzeń mobilnych oraz łatwość w przemieszczaniu się z miejsca na miejsce pozwala na ciągły dostęp do najróżniejszych informacji również dotyczących naszej pracy. Tak więc wykonywanie swoich obowiązków np. poprzez laptopa siedząc w pociągu czy kawiarni nie jest żadną przeszkodą. Idąc tym tropem pracownicy wolą pracować przez dwa dni po 10 lub nawet 12 godzin by móc następnego dnia wziąć wolne i cieszyć się długim (trzydniowym) weekendem. Obecnie w Prawie Pracy istnieje zapis, że „dzienny czas pracy w Niemczech nie może przekraczać 10 godzin”. Dlatego też Przewodniczący BDA postuluje o zmianę rozliczeń czasu pracy z dziennego na tygodniowy. Plan ten zakłada uelastycznienie czasu pracy, a nie jego wydłużenie.

Jest jeszcze kilka argumentów opowiadających się za takim rozliczeniem. Usprawniłoby to między innymi sposób komunikacji z innymi krajami uwzględniając strefy czasowe. Przykładowo pracownik współpracujący na przykład ze Stanami Zjednoczonymi mógłby przyjść do pracy w późniejszych godzinach lecz zostałby wtedy w pracy dłużej, żeby zamknąć projekt współtworzony z kolegą ze Stanów. Kolejnym przykładem może być rozliczanie czasu,  który pracownik przeznacza na wyjazdy szkoleniowe, w czasie których pracuje wieczorami. Takie argumenty podawało stowarzyszenie BDA na początku roku, gdy próbowała przeforsować swoje stanowisko w tej sprawie.

Co ciekawe propozycja ta spotkała się z dobrym odbiorem wśród pracowników. Czekamy więc na dalszy rozwój wypadków i wprowadzenie nowych przepisów w życie.
04-04-2016 19:52:13 ·